Žít bez COVID-19

21. února 2021

Covid zasáhl Českou republiku výjimečně krutě. Vláda Andreje Babiše nebyla schopna téměř ničeho, aby odvrátila tisíce úmrtí, a přivedla Českou republiku na hranu společenského kolapsu. Lidé jsou vyčerpaní, nedůvěřiví a spousta z nich je přímo ohrožena na životě vlivem nezvladatelného šíření viru SARS-CoV-2 nebo nedostatečné finanční kompenzace. 

Zdravotnictví prokazuje v posledních týdnech neuvěřitelnou odolnost. Ale nasazení zdravotnic a zdravotníků, jakož i nemocniční kapacity, mají své meze. Nikdo nechce domyslet, co nás čeká, až tato hráz povolí. 

Špatná strategie

Strategie zplošťování křivky, kterou vláda přijala z počátku epidemie, nefunguje. Jejím výsledkem udržování zdravotnictví vteřinu před kolapsem a série nekonečných a zmatečných omezování a povolování společenského, kulturního a ekonomického života. Zvláště napjatá situace je ve vzdělávání dětí. 

Ocitáme se na prahu čtvrté vlny epidemie a vláda i opozice prosazují rozvolňování opatření. To bude mít za následek nárůst šíření viru, počtu nemocných, hospitalizovaných a mrtvých. Zdravotnictví bude přehlceno a nebude schopno poskytovat péči pacientům a pacientkám nesouvisejících s COVIDem, což povede k dalším zbytečným úmrtím. Následovat bude muset další zpřísnění opatření. Když se zadaří, tak za měsíc se nám podaří snížit čísla na úroveň, kde jsme teď. 

Musíme jednat rychle

Čas navíc hraje proti nám. Čím víc se virus šíří, tím více mutuje, což zvyšuje pravděpodobnost nakažlivějších a vůči vakcínám odolnějším variantám. Spoléhat pouze na proočkování populace, které se navíc kvůli nekompetenci jeho koordinace nedaří, je tedy příliš riskantní přístup. 

Jediný odpovědný přístup, jak ukončit nekonečný cyklus omezování, rozvolňování, a jak zároveň ochránit zdraví a životy lidí je přijmout strategii potlačení viru SARS-CoV-2 v populaci na nula. 

Je potřeba na omezený čas zavést a lidem kompenzovat tak přísná omezení, která jsou potřeba pro potlačení viru na jednotky případů. Na ně musí navázat účinný systém testování a trasování s plnou kompenzací platu či mzdy a rychlé očkování nejzranitelnějších skupin obyvatel tak, abychom zabránili znovuvzplanutí epidemie. To je strategie Zero Covid.

Věříme, že bude-li na dohled život bez omezení, přijmou spoluobčané a firmy dočasné omezení s větším pochopením a odpovědností.

Tímto vyzýváme vládní i opoziční strany, aby se shodly na změně protiepidemické strategie, předešly tisícům zmařených životů a podnikly kroky k co nejrychlejšímu potlačení viru SARS-CoV-2 v České republice na nula.

Hnutí Budoucnost

Připojte se k výzvě i Vy.


Tuto výzvu připravilo hnutí Budoucnost. Pokud chcete informace o dalších jeho aktivitách, zanechte na sebe kontakt.