Co je Zero Covid?

Vláda zvolila špatnou strategii zplošťování křivky a teď surfuje na vlně těsně před kolapsem. Opozice donutila vládu k ústupkům a společně směřují k rozvolnění. Zdravotnictví je vyčerpané a šíří se nakažlivější mutace.

Pokud máme zabránit tisícům zbytečných úmrtí, pokud chceme zpět normální život, musíme jednat nyní! Musíme zvolit strategii Zero Covid!

Spousta zemí zaujala strategii Zero Covid a dokázala se COVID-19 zbavit a Česká republika může taky, pokud to bude její cíl.

Co je Zero Covid?

Zero Covid znamená zavedení opatření, které povedou k potlačení šíření viru SARS-CoV-2 v české populaci na nula v co nejkratším čase.

Logo Zero Covid

Hlavními kroky jsou:

  1. Komunikace změny strategie
  2. Uzavření pracovišť
  3. Finanční kompenzace pro zaměstnance, OSVČ a firmy
  4. Omezení pohybu osob
  5. Očkování

Zero Covid je jediná cesta, která nabízí šanci na normální život. Je to jediný způsob, jak předejít obrovským ztrátám na životech a zdraví.

Česká republika nebyla nikdy takto vážně ohrožena. Jediný způsob, jak neprohrát, je virus porazit.

Připojte se k výzvě #ZeroCovid.


Změna strategie

Žádná protiepidemická opatření nefungují sama o sobě. Aby měla účinek je zapotřebí, aby ti, kteří se jimi mají řídit, znali jejich cíl a měli důvěru, že k tomu cíli vedou. Vláda nezvládla ani jedno.

Strategie zplošťování křivky, jinými slovy vyčerpávání zdravotnické kapacity na maximum, nás stála již téměř 20 tisíc předčasných úmrtí a dovedla nás na hranici zdravotního, ekonomické a společenského kolapsu.

Vrátit důvěru této vládě je zřejmě nemožné a jediným demokratickým způsobem, jak zvládnout krizovou situaci, je shoda všech parlamentních stran na změně strategie, tak aby jejím jasným cílem bylo zničení viru v ČR. To znamená přijmout strategii Zero Covid.

Uzavření pracovišť

Pracoviště patří z hlediska přenosu viru k nejrizikovějším prostředím. Sklady, průmyslové závody, ale i kanceláře jsou mezi nejčastějšími místy, kde se člověk nakazí. Dokud budou otevřené, není možné zastavit šíření viru.

Kompenzace části minulých tržeb a 100% mzdová kompenzace je cena, kterou nás konec COVID-19 v České republice bude stát. Je to cena vysoká, ale nikoliv příliš vysoká. Alternativou je totiž zhoršování epidemické situace, více nemocných, mrtvých, více strachu, více nedůvěry, další a přísnější protiepidemická opatření bez jasného cíle. Takový scénář by ve výsledku přišel mnohem dráž.

Všechna pracoviště, která nejsou bezprostředně nutná k životu je potřeba na omezenou uzavřít a tam, kde to lze přejít na práci home-office. Školy je potřeba uzavřít, aby se mohly vůbec letos ještě otevřít.

Kompenzace příjmů

Nezbytná, ale časově ohraničená, omezení musí být dostatečně kompenzována. Všem pracujícím, kterým by se kvůli překážkám na straně zaměstnavatele snížil plat či mzda musí být doplacena kompenzace do plné výšky. Firmám a OSVČ musí být poskytnuta kompenzace na základě minulých tržeb.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci lidí, kteří žijí sami, a zajistit jejich potřeby terénní sociální službou a lidí, kteří se dostanou k žádným kompenzacím a nalézt způsob, jak jim situaci pomoci finančně zvládnout.

Na dobu trvání opatření by bylo vhodné vyhlásit moratorium na nájmy, což ulehčí jak rodinám, tak živnostníkům. Solidární v této situaci musíme být všichni a není důvod, aby pronajímatelé byli jediní, kdo se nebude muset uskrovnit. Lidem, kteří se ocitli v tísnivé finanční situaci, by na tuto přechodnou dobu pomohlo pozastavení všech exekucí a odložení splátek dluhů.

Pro získání prostředků k usnadnění financování lze uzákonit jednorázovou majetkovou solidární daň, která by nezatížila obyčejné lidi, ale pomohla České republice provést záchranou operaci bez extrémního zadlužení.

Omezení pohybu

Další nepopulární, ale nezbytnou součástí, strategie je omezení pohybu osob. Zůstat doma v maximální možné míře je klíčové pro zamezení šíření viru. Příklady zemí jako je Izrael ukazují, že po ohraničenou dobu je možné výrazně omezit svobodu pohybu a že to má zásadní efekt pro zvládnutí epidemie.

Lidem, kteří nemají k dispozici vlastní bydlení, musí veřejná správa nabídnout náhradní ubytování, například v prázdných hotelech. Omezení svobody pohybu tak bude platit pro všechny stejné.

V logice snižování výskytu COVID-19 je i uzavírka hranic a dojednání kompenzace pendlerům ze zahraničních zdrojů, což se již částečně děje.

Je otázka, zda je méně představitelné měsíční „domácí vězení“ pro celou republiku, nebo nekončící cyklus povolování a rozvolňování, naděje a frustrace. Ale jisté je, že bez jasné vidiny světla na konci tunelu virus neporazíme.

Očkování

Rychlé očkování nejohroženějších lidí je nesporně potřeba pro předejití vážným průběhům COVID-19 a úmrtím. Vzhledem k probíhajícím mutacím viru a obtížím, které očkování provází, by bylo nanejvýš riskantní vsadit vše na jednu kartu.

Nemáme dostatek dat, abychom mohli s jistotou stanovit, jak dlouho a jak účinně budou různé vakcíny na různé, současné či budoucí, mutace fungovat. Přesto stále platí, že na individuální úrovni, je očkování nejlepší způsob ochrany před následky infekce virem SARS-CoV-2 a stát by měl usilovat o co nejrychlejší a nejširší proočkování populace.


Tuto výzvu připravilo hnutí Budoucnost. Pokud chcete informace o dalších jeho aktivitách, zanechte na sebe kontakt.